[ Share code nhận diện khuôn mặt ]


Nhập dữ liệu để fake

Lượt sử dụng :

Hướng dẫn bên dưới

[UPDATE hướng dẫn lấy Scoped id người khác ! Kéo xuống dưới để xem]

- Trước khi sử dụng, bạn cần phải kích hoạt game của neargroup.

=> https://m.me/ProfoundlyBot [ Bắt đầu => 🎮 Chơi ]

-Hướng dẫn lấy scoped id


- Để lấy avatar người fake, các bạn copy url ảnh ở trang cá nhân của họ, đối với ai bật khiên, thì các bạn dùng F12 để lấy.


-Hướng dẫn lấy scoped id người khác